Badanie EMG składa się z dwóch elementów: badania przewodnictwa nerwowego (ENG) oraz badania mięśnia przy pomocy elektrody igłowej (EMG).

Badanie ENG jest wykorzystywane do diagnostyki schorzeń neurogennych (t.j.polineuropatie,mononeuropatie, w tym szczególnie mononeuropatie z ucisku, np. zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni stępu, choroba neuronu ruchowego-stwardnienie zanikowe boczne (SLA),uszkodzenie korzeniowe (radikulopatia), uszkodzenie splotów: barkowego i lędźwiowo-krzyżowego).

Badanie EMG pozwala na rozpoznawanie uszkodzeń miogennych t.j miopatie wrodzone i nabyte, miotonie.

Ponadto badanie EMG jest istotne w diagnostyce zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej (miastenia, zespół miasteniczny).

Badanie przewodnictwa nerwowego (NCS):

Przeprowadza się je za pośrednictwem płaskich elektrod przymocowanych  do skóry ponad badanym mięśniem lub nerwem. Następnie stymuluje się nerw słabym bodźcem elektrycznym. Stosuje się prąd o niewielkim napięciu i natężeniu, całkowicie bezpieczny dla organizmu, bodźce trwają ułamek sekundy.

Badanie mięśnia przy pomocy elektrody igłowej:

Wykonuje się je przy użyciu cienkiej, sterylnej, jednorazowej igły, która jest elektrodą wprowadzaną po przekłuciu skóry do badanego mięśnia.

 • Następnie podczas rozluźnienia mięśnia i w trakcie jego “pracy” uzyskuje się zapis widoczny na ekranie komputera.
 • W ciągu 1-2 dni po badaniu mięsień może być nieznacznie obolały, rzadko zdarzają się drobne zasinienia. Badanie w ten sposób praktycznie nie stwarza istotnego ryzyka infekcji.

Inaczej wygląda tzw. próba tężyczkowa. W tym wypadku badający zakłada na ramię opaskę uciskową (z aparatu do mierzenia ciśnienia), wkłuwa elektrodę igłową w mięsień I międzykostny (między kciukiem i palcem wskazującym) zaciska opaskę  wywołując czasowe niedokrwienie kończyny poniżej opaski. W tym czasie ręka drętwieje. Po kilku minutach opaska zostaje zwolniona, wówczas pojawia się uczucia ciepła i zimna w tej kończynie. Badający poprosi o bardzo intensywne oddychanie przez ok. 3 min (hiperwentylacja). Obydwie te próby tj. niedokrwienie i hiperwentylacja, prowokują pojawienie się charakterystycznych wyładowań tężyczkowych u osób chorych na tężyczkę.

W przypadku próby stymulacyjnej (miastenicznej) określony nerw (najczęściej twarzowy lub łokciowy) stymuluje się seriami bodźców elektrycznych. Nerw twarzowy stymuluje się bodźcami o stałej, niskiej częstotliwości  3Hz, natomiast dla nerwu łokciowego są to różne częstotliwości od 2 do 50 Hz. Poszczególne serie bodźców są bardzo krótkie (kilka sekund).

Dolegliwości, które mogą skłaniać do wykonania badania EMG:

 • Drętwienia, mrowienia kończyn
 • Zaburzenia czucia
 • Bóle korzeniowe, inne bóle kończyn
 • Kurcze mięśni, drżenia pęczkowe, zrywania mięśniowe
 • Zanik mięśni
 • Niedowład  mięśni
 • Nużliwość (męczliwość) mięśni

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, zaleca się jednak aby przed jego wykonaniem pacjent nie stosował kremów ani balsamów pielęgnujących skórę.

Względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania EMG jest przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi (acenokumarol, heparyna).

Należy uprzedzić wykonującego badanie o stosowaniu aspiryny, przewlekłych infekcjach oraz obecności rozrusznika serca.

Po badaniu:

Można w pełni powrócić do codziennej aktywności.

Schorzenia, w których diagnostyka elektromiograficzna ma kluczowe znaczenie

 • Neuropatie, polineuropatie
 • Urazowe uszkodzenia nerwów obwodowych
 • Zespół cieśni nadgarstka
 • Uszkodzenie splotu barkowego
 • Zespoły korzeniowe
 • Uszkodzenia rogów przednich rdzenia kręgowego (SLA, SMA, poliomyelitis)
 • Miopatia
 • Dystrofia mięśniowa
 • Miotonia
 • Dystrofia miotoniczna
 • Miastenia
 • Zespół miasteniczny
 • Tężyczka

Wartość diagnostyczna badania EMG

 • Różnicowanie  procesów pierwotnie nerwowych od pierwotnie mięśniowych
 • Różnicowanie poziomu uszkodzenia nerwu (komórka ruchowa na poziomie rdzenia, korzeń rdzeniowy, splot, pień nerwu)
 • Różnicowanie procesów ostrych i przewlekłych
 • Różnicowanie schorzeń demielinizacyjnych i aksonalnych nerwów obwodowych
 • Ocena dynamiki procesu chorobowego
 • Ocena wyników leczenia
 • Pracownia oferuje szeroki zakres badań nerwów i mięśni , krótkie terminy oczekiwania na badanie oraz przystępne ceny

 Koszt badania  jest zależny od liczby badanych nerwów i mięśni  zwykle mieści się w przedziale 200- 500 złotych ale jest to zależne od  rodzaju badania .

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Badanie EMG

Elektromiografia (EMG) to badanie przedstawiające czynność mięśni oraz przewodnictwo w nerwach obwodowych.

Badanie EMG składa się z dwóch elementów: badania przewodnictwa nerwowego (ENG) oraz badania mięśnia przy pomocy elektrody igłowej (EMG).

Badanie ENG jest wykorzystywane do diagnostyki schorzeń neurogennych (t.j.polineuropatie,mononeuropatie, w tym szczególnie mononeuropatie z ucisku, np. zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni stępu, choroba neuronu ruchowego-stwardnienie zanikowe boczne (SLA),uszkodzenie korzeniowe (radikulopatia), uszkodzenie splotów...

Dowiedz się więcej...